معرفی دوره های آموزشی

همه

دوره آبان ماه تتو

تتو
تاتو

دوره آبان ماه تتو

تتو
رنگ و مش
پاکسازی پوست
کاشت ناخن

رزرو دوره های آموزشی

دوره کاشت ناخن

1800000 تومان

دوره کاشت ناخن بزودی برگزار میشود.

دوره رنگ و مش

2800000 تومان
 دوره رنگ و مش بزودی برگزار میشود.

دوره تاتو

180000 تومان
دوره تاتو بزودی برگزار میشود.

دوره پاکسازی پوست

1200000 تومان
دوره پاکسازی صورت بزودی برگزار میشود.

اخبار و مقالات

فهرست