آموزش کراتینه و ریباندینگ و اولاپلکس

آموزش شامل:

  • آموزش کراتینه سرد و گرم
  • آموزش ویتامینه کردن مو
  • آموزش ریباندینگ
  • آموزش صافی ژاپنی

توضیحات دوره :

مشخصات دوره :
معرفی برا ی کارت بهداشت
پشتیبانی نامحدود رایگان
اموزش صد در صد تظمینی
مدت زمان کلاس جلسه 2 میباشد
روز و زمان کلاس به انتخاب هنر جو
مواد و وسایل حین آموزش یه صورت رایگان میباشد

هزینه دوره  :  کل این پکیح با آف 80% فقط فقط 200 هزارتومان

Instagram
Telegram
WhatsApp
فهرست