آموزش انواع کوپ ,هیرکات و کوتاهی با موزر

آموزش شامل:

 • تند زنی
 • کار با تیغ
 • دو قیچی
 • انواع پیتاژ
 • کار با موزر
 • شانه قیچی
 • کوپ تلفیقی
 • کوپ ژورنالی
 • تمام زوایا 0 , 45, 90, 135 , 180
 • آموزش کوتاهی با زاویه و بدون زاویه
 • انواع کوتاهی: لیر, باب ,فارا, کلوش, پر, فشن , قارچی , عروسکی ,آلمانی ,کرنلی,ترکیبی و ژورنالی

توضیحات دوره :

مشخصات دوره :

 • معرفی برا ی کارت بهداشت
 • پشتیبانی نامحدود رایگان
 • اموزش صد در صد تظمینی
 • مدت زمان کلاس جلسه 8 میباشد
 • روز و زمان کلاس به انتخاب هنر جو
 • مواد و وسایل حین آموزش یه صورت رایگان میباشد

هزینه دوره  :  کل این پکیح با آف 80% فقط فقط 300 هزارتومان

Instagram
Telegram
WhatsApp
 • null

  کوتاهی مو در زاویه های مختلف

 • null

  تکنیک دو قیچی

 • null

  کوتاهی ژورنالی و ترکیبی

 • null

  تکنیک شانه و قیچی

 • null

  انواع پیتاژ با تیغ و قیچی

 • null

  تکنیک تندزنی

 • null

  کوتاهی با تقسیم بندی بدون تقسیم بندی

 • null

  انواع کوتاهی با تمام‌ زوایا ۰ و ۴۵ و ۹۰ و ۱۳۵ و ۱۸۰

فهرست