آموزش مدیریت

با شرکت در دوره فوق می توانید به عنوان مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای  در رشته مورد نظر خود مشغول به کار شوید.

توضیحات دوره :

قیمت این پکیج 300هزار تومان

Instagram
Telegram
WhatsApp
فهرست