آموزش طرح حنا

آموزش شامل:

 • انواع طرح حنابا شابلون
 • طرح های ژورنالی حنا
 • انواع طرح
 • انواع طرح حناباقیف
 • ساختن قیف

توضیحات دوره :

مشخصات دوره :

 • معرفی برا ی کارت بهداشت
 • پشتیبانی نامحدود رایگان
 • اموزش صد در صد تظمینی
 • مدت زمان کلاس جلسه 4میباشد
 • روز و زمان کلاس به انتخاب هنر جو
 • مواد و وسایل حین آموزش یه صورت رایگان میباشد

هزینه دوره  :  کل این پکیح با آف 80% فقط فقط 300 هزارتومان

Instagram
Telegram
WhatsApp
فهرست