آموزش خود آرائی

آموزش شامل:

 • گریم کل صورت
 • کانتور کردن کل صورت
 • پاک سازی و شناخت پوست
 • سه مدل سایه مطابق چهره

توضیحات دوره :

مشخصات دوره :

 • معرفی برا ی کارت بهداشت
 • پشتیبانی نامحدود رایگان
 • اموزش صد در صد تظمینی
 • مدت زمان کلاس جلسه 4 میباشد
 • روز و زمان کلاس به انتخاب هنر جو
 • مواد و وسایل حین آموزش یه صورت رایگان میباشد

هزینه دوره  :  کل این پکیح با آف 80% فقط فقط 300 هزارتومان

Instagram
Telegram
WhatsApp
 • null

  کانتور کردن کل صورت

 • null

  گریم کل صورت

 • null

  پاک سازی و شناخت پوست

 • null

  سه مدل سایه مطابق چهره

فهرست