موارد آموزشی بافت مو

آموزش شامل:

 

 • بافت آفریقایی
 • بافت مکزیکی
 • بافت آبشاری
 • بافت تیغ ماهی
 • بافت فرانسوی
 • بافت قلبی
 • بافت تل
 • بافت حصیری
 • بافت چل تیکه
 • بافت نامرتب
 • بافت کاموا
 • بافت شینیون
 • بافت شل بافت ترکیبی
 • بافت ریز و درشت
 • بافت دردلاک
 • بافت پروانه ای
 • بافت با مهره

توضیحات دوره :

مشخصات دوره :

 • معرفی برا ی کارت بهداشت
 • پشتیبانی نامحدود رایگان
 • اموزش صد در صد تظمینی
 • مدت زمان کلاس جلسه 5میباشد
 • روز و زمان کلاس به انتخاب هنر جو
 • مواد و وسایل حین آموزش یه صورت رایگان میباشد

هزینه دوره  :  کل این پکیح با آف 80% فقط فقط 250هزارتومان

Instagram
Telegram
WhatsApp
فهرست